Propadlé poklopy .


 

Výškové nastavení kanalizačních poklopů

kanalrtxt1489.jpgSprávné výškové nastavení kanalizačních
vestavěných prvků je jedním z určujících faktorů při novostavbách a
rekonstrukcích vozovky s asfaltobetonovým povrchem. Špatné výškové nastavení
způsobuje řadu problémů při předání stavby i při následném provozu. Správné
natavení lze tedy provést v zásadě dvěma způsoby. Prvním řešením je usadit rámy
do správné výšky, a následně položit obrusnou vrstvu tak, aby byla ve stejné
rovině - "prostě se trefit".
Technologie výškového nastavení metodou
zpětného vyzvednutí od firmy Abrabetong je rychlé, přesné a cenově výhodné
řešení.
1)
Rám poklopu se usadí do nivelity ložné vrstvy. Usazení rámu
provedeme na běžnou maltu. Nivelita je pouze přibližná, není třeba nic měřit. Po
usazení rámu se do něj vloží poklop. Před pokládkou obrusné vrstvy se poklop
zakryje speciální poklicí. Tato poklice je dimenzována tak, že přes ní může
klidně přejet pás finišeru. Po zhutnění je třeba poklici i přebytečnou
asfaltovou směs odstranit. Potom následuje technologická přestávka nutná k
vystydnutí čerstvě položené asfaltové vrstvy. Délka přestávky je závislá na
okolní teplotě.
2)
Pomocí hydraulického zvedáku vyzvedneme rám poklopu
do požadované nivelity. Obvykle necháváme horní líc rámu cca 3 - 5 mm pod úrovní
povrchu vozovky. Rozdíl výšky ponecháváme z důvodu dodatečného dohutnění
asfaltového betonu vlivem provozu a jeho velikost volíme s ohledem na výšku
asfaltové vrstvy a předpokládanou intenzitu provozu.